Ngày 30 Tháng Tư 2012

Sau khi tổ chức, quán triệt, học tập cho toàn thể cán bộ – CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị và hình thành Ban vận động cơ sở để theo dõi, đôn đốc thực hiện phong trào.

Cơ quan đơn vị……………………………………………..

Chúng tội đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa theo 3 tiêu chuẩn qui định trong Quyết định 22/2008/QĐ-UBND ngày 23 / 6/2008.

Toàn thể cán bộ – CNVCLĐ quyết tâm xây dựng đơn vị………………………. ……………………………………………………………………………………

Đạt danh hiệu đơn vị văn hóa năm………………………………

Tải về


Viết bình luận

Xin vui lòng Đăng nhập để viết bình luận.