Ngày 28 Tháng Tư 2012

I. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NHÂN DÂN
1. Chế độ làm việc của Ban Thanh tra nhân dân
- Chế độ làm việc tập thể với tinh thần khách quan, dân chủ và công khai;
- Biểu quyết theo đa số.
2. Chức năng của Ban thanh tra nhân dân
- Ban thanh tra nhân dân có chức năng giám sát mọi hoạt động của cơ quan. Đồng thời có chức năng kiến nghị các sai phạm của cán bộ công chức đến cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo từng vụ việc đối với mức độ sai phạm.

Tải về

 


Viết bình luận

Xin vui lòng Đăng nhập để viết bình luận.