Ngày 28 Tháng Tư 2012

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư,

Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:

Tải về

 

Có 2 bình luận trong “Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản Thông tư số 01/2011/TT-BNV”

  1. tanthanha1 nói:

    Thông tư 55 không còn sử dụng nữa đã thay bằng thông tư 01/2011
    http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=26230

  2. minhthanh nói:

    Đã sửa lại. Cám ơn anh. :D


Viết bình luận

Xin vui lòng Đăng nhập để viết bình luận.