Ngày 29 Tháng Tư 2012

Đại hội CĐCS ………….………………………………. Nhiệm kỳ 2010 – 2012 tiến hành vào ngày ……. tháng ..….. năm …..…. Từ đại hội nầy đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành là …….. đồng chí, trong đó có …….. nữ.

Trong suốt nhiệm kỳ, được sự tín nhiệm của CB-GV-NV cà đoàn viên công đoàn, nhất là được sự quan tâm chỉ đạo của CĐGD, sự hổ trợ nhiệt tình của Ban giám hiệu, tập thể BCH chúng tôi đã cố gắng đem hết nhiệt tinh của mình để phục vụ.

Để chuẩn bị tiến hành đại hội bầu ra BCH công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2015; BCH chúng tôi xin kiểm điểm lại những mặt mạnh, mặt yếu của BCH trong nhiệm kỳ qua như sau :

Tải về


Viết bình luận

Xin vui lòng Đăng nhập để viết bình luận.