Ngày 28 Tháng Tư 2012

PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ I

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Liên đoàn Lao động, Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Tháp.
Công đoàn Giáo dục huyện cùng với CĐCS các trường MN, MG, TH và THCS trong huyện đã phối hợp với các cấp Chính quyền thi đua thực hiện kế hoạch năm học, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong học kỳ I năm học 2010-2011 đã đạt được một số kết quả như sau:

Tải về


Viết bình luận

Xin vui lòng Đăng nhập để viết bình luận.