Ngày 29 Tháng Tư 2012

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, đại hội lần thứ …….. CĐCS trường ……………………….. đã thành công tốt đẹp.

Đại hội vinh dự đoán tiếp các đồng chí :

……………………………………….… Đại biểu …………….………………
………………………………….……… Đại biểu …………………………….
……………………………………….… Đại biểu ………………………….…
……………………………………….… Đại biểu …………………………….

đại biểu lãnh đạo và đại diện đơn vị bạn, đồng thời đại hội hôm nay cũng đón tiếp ……… là cán bộ, CĐV của đơn vị về dự đại hội.

Kính thưa các đồng chí.

Đại hội đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt được các yêu cầu, nội dung đặt ra.
Đại hội đã hoàn tất các nội dung :

Tải về

 


Viết bình luận

Xin vui lòng Đăng nhập để viết bình luận.