Ngày 28 Tháng Tư 2012

BIÊN BẢN

HỘI NGHỊ CÁN BỘ- CÔNG CHỨC
Năm học: 200…- 200…

Hôm nay, ngày : …tháng …năm ……, vào lúc : …. giờ …….
Tại phòng:……………………Tập thể Cán bộ – Công chức trường …..: ………………………………………………………………………………….
Với sự hiện diện của : ………… / …………… người ;
Vắng mặt : ……… người, gồm :
- …………………………………………, lý do:……………………………
- …………………………………………, lý do:……………………………

Tiến hành Hội nghị Cán Bộ – Công chức năm học 200… 200…, dưới sự chủ trì của Đ/c: ……………………………… , Chức vụ:……………………………

Tải về

 


Viết bình luận

Xin vui lòng Đăng nhập để viết bình luận.