Ngày 28 Tháng Tư 2012

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 09/TTLT-TCCP-TLĐLĐ của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng LĐLĐ Việt Nam và hướng dẫn số 68/HD-GD&ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Sở GD&ĐT và Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh về việc tổ chức Hội nghị cán bộ- công chức.
Hôm nay trường ……. tổ chức Hội nghị cán bộ- công chức với sự tham dự của … đại biểu.
Sau khi thảo luận các báo cáo của Thủ trưởng đơn vị, của Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường và các ý kiến đóng góp của các đại biểu Hội nghị thống nhất:

Tải về

 


Viết bình luận

Xin vui lòng Đăng nhập để viết bình luận.